Bijles

Minne-Muze-Miche heeft 27 jaar ervaring als leerkracht bijzonder lager onderwijs achter de rug. Ze is dan ook gespecialiseerd in het onderstaande:

  • Nederlands, taalvakken in het algemeen
  • Leesmotivatie en -training
  • Taalbeschouwing en schrijven voor kinderen met leerstoornissenelk met hun specifieke en individuele aanpak.
  • Stimuleren van een goede  leef,leer- en werkhouding
  • Leren leren
Kwaliteiten: 
Freinet-gerichte aanpak
Samenwerking in team-verband met ouders, school en eventueel therapeute
Leerkracht met jarenlange ervaring met kinderen met leerstoornissen
verbetering van leef-, -leer, werkhouding